به گزارش ايسنا، وقتي چند نفر در يك مسابقه در حال رقابت با يكديگر هستند، هر فرد تلاش ميكند يك مدل مغزي از نيت و قصد فرد مقابل تهيه كند و به نوعي ادامه بازي حريف خود را پيشبيني كند. فرد با اين شيوه مي تواند با استراتژي قوي تري در مقابل حريف ظاهر شود.

به گفته «کیل متیوسون» محقق دانشگاه ایلینیوز، انجام این فرایند پیچیده در مغز افراد، در زمان رقابت، بسیار حیرت‌انگیز است.

در تحقیقات قبلی عنوان شده بود که فرد از روی رفتار رقیب خود یاد می گیرد و رفتار وی یک «یادگیری تقویتی» است. این مسأله به دلیل افزایش فعالیت مغزی در ناحیه «گانگلیون بازال» روی می دهد. این بخش از ساختار مغز در کنترل حرکات عضله و یادگیری فرد دخالت دارد.

بسیاری از این سیگنال‌های ساختاری توسط انتقال دهنده عصبی دوپامین صورت می‌گیرد. به نظر می رسد دوپامین مسؤول انتقال سیگنال‌ها برای یادگیری از رفتار رقیب است، اما تاکنون چگونگی یادگیری مغز از رفتار رقیب بدرستی تشریح نشده بود.

تحقیقات جدید نشان می دهد رفتار فرد در زمان رقابت با سایرین یادگیری «آموزش باور» است. برای درک بهتر فرایند فعالیت مغزی در هنگام رقابت، محققان از تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی عملکردی(fMRI) استفاده کردند.

فعالیت مغزی شرکت کنندگان در یک مسابقه مورد بررسی قرار گرفت. وقتی رقبا تلاش می‌کردند با بدست آوردن امتیاز بیشتر حریف را شکست دهند، تمامی فعالیت‌های مغزی ثبت می‌شد.

یک مدل محاسباتی از فعالیت مغزی و استراتژی اعمال شده توسط فرد در طول مسابقه بدست آمد و نقشه ای از مناطق مغزی که در فرایند یادگیری مشارکت داشتند، ترسیم شد.

دو شیوه یادگیری تقویتی و یادگیری آموزش باور در فعالیت جسم مخطط شکمی(ventral striatum) ردیابی شدند که بخشی از منطقه گانگلیون بازال مغز است.

یادگیری آموزش باور همچنین یک فعالیت تحریکی در قشر قدامی سینگولیت مغز(rostral anterior cingulated) است. این ساختار که در عمق بخش جلوی مغز قرار دارد، در پردازش خطا و یادگیری های اجتماعی و عمومی دخالت دارد.

این یافته عملکرد مغز را بهتر شرح می‌دهد و به محققان برای درک درست‌تر بیماریهای عصبی کمک خواهد کرد.

بسیاری از بیماری‌های مغزی مانند شیزوفرنی، پارکینسون و افسردگی بر مناطق دوپامینرژیک در بخش فرونتال و استریاتال مغزی اثر می‌گذارند. با شناخت عملکرد این نواحی مغز می توان برخی مشکلات اجتماعی که از علائم این دسته از بیماری ها است را شناسایی و درمان کرد.

نتايج اين تحقيق كه در مجموعه مقالات آكادمي ملي علوم منتشر شده، نخستين استفاده از روش محاسباتي براي بررسي فعاليت مغزي در زمان رقابت است.