به گزارش افکارنیوز،

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: اجرای مرحله جدید اعمال قانون درباره خودرو‌هایی که فاقد برگه معاینه فنی ندارند در حال انجام است.

وی افزود: آخرین زمان برای دریافت برگه معاینه فنی سوم آذر ماه است و بعد از این زمان در صورت رویت خودرو بدون برگه معاینه فنی توسط دوربین‌های پلیس اعمال قانون خواهند شد.

سردار رحیمی با بیان اینکه تمامی خودرو‌ها باید برگه معاینه فنی را از مراکز رسمی و مجاز دریافت کنند, گفت: خودرو‌های سنگین شبها در پایتخت تردد می‌کنند نیز شامل دریافت برگه معاینه فنی هستند.