به گزارش افکارنیوز،

 مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در نشست خبری که در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهار کرد: موضوع کتاب و خواندن، فلسفه وجودی این اداره‌کل است که از آن به عنوان انتشارات و تکنولوژی آموزشی یاد می‌شود.

وی ادامه داد:  استاندارد سازی فقط شامل منابع مکتوب نیست بلکه منابع غیرمکتوب را نیز در بر می‌گیرد و شرط آن مغایر نبودن با اهداف وزارت آموزش و پرورش است. 

ناصری اضافه کرد: کتاب های مناسب را در سایت خودمان معرفی کردیم که کتاب مناسب از ۱۰۰ امتیاز باید ۶۰ امتیاز بیاورد اگر از ۷۰ تا ۸۰ امتیاز بیاورد درجه دو و اگر از ۸۰ به بالا لمتیاز بیاورد، درجه یک است.