به گزارش افکارنیوز،

علیرضا آوایی وزیر دادگستری در کنفرانس منطقه ای حقوق کودکان که امروز (چهارشنبه) برگزارشد، اظهار کرد: کودکان عصاره زندگی انسان هستند و همان گونه که انسان بزرگ سال قابل احترام است کودک نیز قابل احترام است و رعایت احترام کودکان مستلزم رعایت حقوق انها است.

آوایی با بیان اینکه در کشور ما کودکان از حق زندگی در خانواده و تفریح و بازی کردن برخوردارند، گفت: کودکان باید از خشونت، سوء استفاده جنسی و حملات مسلحانه دور باشند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: برای افراد کمتر از 18 سال که حدود 22 میلیون نفر و 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند؛ کارهای زیادی  در جمهوری اسلامی ایران نجام شده است اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.