به گزارش افکارنیوز،

مجید قدمی اظهار کرد: باید خدمات حمایتی چند جانبه برای فرهنگیان مشغول در مدارس استثنایی داشته باشیم. ولی با این وجود این معلمان مقدار زیادی سنوات عقب مانده دارند که هنوز پرداخ نشده است و حتی اگر اکنون سنوات ارفاقی این فرهنگیان را بدهیم خیلی خوشحال می‌شوند. بالای ۱۸۰ میلیارد تومان معوقات داریم که هنوز پرداخت نشده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه فرد معلوام شرایط جسمی از حالت عادی خارج است اظهار کرد: این افراد به لحاظ نوع معلولی نیاز‌های دارویی بیشتر در معرض صدمات محیطی قرار دارند و همچنین کودکان مبتلا به اختلالت عاطفی نیاز به قرص‌های آرام بخش دارند که با علم به قضیه طرح خدمات حمایتی از معلولان مطرح و اجرا شد و کودکان دارای معلولیت که به مدارس استثنایی مراجعه می‌کنند نیاز‌های دارویی و جراحیشان تامین می‌شود.

قدمی گفت: در راستای اجرای این طرح پرونده شناسنامه سلامت برای این افراد تشکیل شد و از سراسر کشور درخواست کردیم که برای این کودکان پرونده سلامت تشکیل داده و به تهران بفرستند. بسیاری از این کودکان تا قبل از این طرح به دلیل عدم توانایی مالی خانواده هایشان دارو مصرف نمی‌کردند که باعث شده بود بیماری آن‌ها به سمت حاد‌تر شدن پیش برود.

قدمی در ادامه افزود: به عنوان مثال در راستای اجرای خدمات حمایتی و جراحی کودکان معلول برای ۳۰۰ نفر از بچه‌های ناشنوا کاشت حلزونی انجام دادیم که در مدارس عادی مشغول به تحصیل شدند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح با وزارت بهداشت همکاری داریم و در بحث سنجش بر اساس شناسنامه سلامت سعی می‌کنیم مشکلات این افراد را در طول ۱۲ سالی که در مدارس ما هستند از این خدمات بهره برده و بیماری آن‌ها کاهش پیدا کند.

قدمی افزود: معلمان شاغل در این مدارس از رشته‌ی روان شناسی کودکان استثنایی جذب می‌شوند، ولی در مدرسه پست تعریف شده مشاور و روان شناس را نداریم. البته در مدارس اسثثنایی نیرو‌های توان بخش، گفتار درمان گر، شنوایی سنج وجود دارد که وضعیت کودکان را بررسی و در صورت نیاز این کودکان را به مراکز ارجاع می‌دهند و هزینه درمان آن‌ها نیز پرداخت می‌شود.