به گزارش افکارنیوز،

در جشنواره مالک اشتر که با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با هدف کنترل راهبردی و اشراف کلی فرماندهی برگزار شد. آخرین وضعیت نیرو های مسلح مبتنی بر محورهای اساسی، مؤلفه و شاخص های کنترلی از طریق سلسله مراتب فرماندهی مورد بررسی قرارگرفت. 

نتایج حاصله از این گزارش ها، علاوه بر اینکه هر فرمانده را در رده خودش نسبت به وضعیت و عملکرد زیر مجموعه و رده های تحت امر مسئولیتی به اشراف می رساند، ترازی خواهد بود که هر سازمان و نیروها برنامه های خود را با آن تنظیم کرده و ضمن تعیین اولویت های کاری، معایب و نواقص را کشف و برای رفع آنها اقدام خواهند کرد.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، سردار حسین رحیمی در این جشنواره  پس از انتخاب پلیس تهران به عنوان پلیس نمونه کشوری گفت:  فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، منویات مقام معظم رهبری و تدابیر فرمانده ناجا را سرلوحه کار خود قرار داده و مجاهدانه برای امنیت کلانشهر تهران و مبارزه با مفسدان اقتصادی، تلاش کرده و توانسته رضایت شهروندان و مقامات کشوری و لشکری را جلب کند.