به گزارش افکارنیوز،

بسیاری از افراد به دنبال شناخت شخصیت درونی و آگاهی از درون خود هستند؛ جالب است بدانید با روش‌هایی مختلف می‌توان به این موضوع پی برد که یکی از آن‌ها تست روانشناسی است.

تست روانشناسی فوق العاده جالب

۱: از بالا به پایین اعداد ۱ تا ۵ رو به صورت ستونی زیر هم بنویسید.

مرحله‌ اول - مقابل عدد‌های «۱» و «۲» باید اسم 2 حیوان را به ترتیبی که به آنها علاقه دارید بنویسید،  یعنی حیوانی را که دوست دارید بزنید شماره 1 دیگری شماره 2.

مرحله دوم - حال مقابل اسم هر کدام از حیواناتی که نوشتید، سه خصوصیت حیوان را بنویسید.( چرا به آن حیوان علاقه دارید)

 مرحله ســـوم - مقابل شماره‌های «۳» و «۴» به ترتیب عبارت‌های «دریــــــا» و «جنــــــگل» را بنویسید.

دیگران در مورد شما چگونه فکر می‌کنند؟ + تست روانشناسی

مرحله چهـــارم - در ذهن دریا را مجسم کنید و مقابل عبارت «دریــــــــا»، نظرتان را در مورد آن یادداشت کنید( هر ویژگی خوب یا بد) 

مرحله پنجـــم - در مورد «جنگل» هم مانند مرحله ۴ عمل کنید، طوری جنگل را تجسم کنید که واقعا در آن مکان هستید و بعد ۳ نظر در مورد آن بدهید (چه خوب چه بد)

در نهایت جواب‌ها اینگونه می‌شود، ۱- حیوانی که بیشتر دوست دارید: ویژگی اول / ویژگی دوم / ویژگی سوم ۲- حیوان بعدی: ویـژگی اول / ویژگی دوم / ویژگی سوم ۳- دریــــا: نظر اول / نظر دوم / نظر سوم ۴- جنگـل: نظـر اول / نظر دوم / نظر سوم

مرحله‌ آخر - مقابل شماره ۵، کلمه‌ «رودخانه» را بنوبسید، حال مجدد همان جنگل را تجسم کنید سپس فکر کنید اگر از وسط آن جنگل یک رودخانه رد شود، دوست دارید رودخانه «کوچک»، «متوسط» و یا «بزرگ» باشد، حال مقابل آن نظرتان را بنویسید.

دیگران در مورد شما چگونه فکر می‌کنند؟ + تست روانشناسی

نتیجه گیری

ویژگی‌هایی که برای حیوان اول نوشتید، تصور خودتان از خودتان است، ویژگی‌هایی که برای حیوان دوم نوشتید، تصورات دیگران نسبت به شماست، دریا، تصور انسان از زندگی است، خصوصیاتی که برای جنگل نوشتید، نشان می‌دهد که شما چه نظری در مورد مرگ دارید و اما رودخانه،  شما بر حسب اینکه رودخانه را «کوچک» یا «متوسط» یا «بزرگ» انتخاب کرده باشید، به ترتیب آدم «محافظه کار» یا «میانه رو» یا «تند رو و افراطی» هستید.