به گزارش افکارنیوز،

صالح اسکندری‌ ادامه داد: این دانشگاه سال‌ها پیش ساخته شده است و برخی از دانشکده‌های آن بالاتر از هزار و ۷۰۰ متر ساخته شده‌اند که اکنون برای جلوگیری از برخی اتفاقات احتمالی می‌خواهیم این دانشکده‌ها را به پایین‌تر و زیر هزار و ۸۰۰ متر برسانیم.

مراکز پژوهشی جایگزین مراکز آموزشی می‌شوند

اسکندری درباره مراکز پژوهشی و آموزشی واحد علوم و تحقیقات بیان کرد: دانشگاه علوم و تحقیقات دارای دو بخش پژوهشی و آموزشی است و برخی از واحدهای آموزشی بالاتر از هزار و ۸۰۰ متر هستند و بخش‌های پژوهشی در محل‌هایی زیر هزار و ۸۰۰ متر قرار گرفته‌اند که بر اساس برنامه‌های جدید می‌خواهیم مراکز پژوهشی که تردد در آنجا کمتر است را به جای واحدهای آموزشی قرار دهیم و آنها را در دانشکده‌هایی که بالاتر از هزار و ۸۰۰ متر قرار دارند ببریم.

رئیس مرکز انتشارات و رسانه‌های دانشگاه آزاد یادآوری کرد: اکنون با دستور رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات بررسی‌ها در حال انجام گرفتن است و کارهای تحقیقاتی انجام می‌شوند.