به گزارش پانا، سردار محمود صادقی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه نخست سالجاری، هیچگونه جعل گذرنامه الکترونیکی گزارش نشده است، افزود: این موضوع بیانگر امنیت بالا در صدور گذرنامههای الکترونیکی است.

وی همچنین از صدور گذرنامههای بیومتریک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تمام تلاش پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی ارائه خدمات به موقع به شهروندان است.