به گزارش افکارنیوز، سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل ترافیک در جمع خبرنگاران با رد ادعای مطرح شده از سوی معاون عمرانی وزارت کشور گفت: تا کنون چنین اعتباری به حساب شهرداری واریز نشده است. همچنین در بخش عمرانی نیز تنها ۱۵۱ میلیارد تومان داده شده که نزدیک به ۶۰ درصد از تعهدات دولت است.

وی با بیان اینکه سرفصل های حمایتی دولت در بخش عمرانی مترو استفاده از صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت و استفاده از فاینانسها است گف: در تمام طول سه سال گذشته هر سال این قانون تمدید شد اما هیچگاه اجرایی نشده است. اگر ما سهم هزار میلیاردی از صندوق توسعه و هزار و ۶۰۰ میلیاردی از محل اوراق مشارکت را محاسبه کنیم آن وقت متوجه می شویم اعتباراتی که دولت در اختیار ما قرار داده بسیار اندک است.

وی ادامه داد: شهرداری هر ساله ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان مستقیما به مترو کمک می کند. همچنین ۳۰ تا ۴۰ درصد همین مقدار به صورت کمکهای غیرنقدی است اما دولت در ارائه سهم خود کوتاهی می کند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه از تعهدات ۱۰۰ میلیارد تومانی دولت در مورد یارانه های بلیت تنها ۲۸ میلیارد تومان پرداخت شده گفت: به جای غبارآلود کردن فضا حقایق را در فضایی سالم و شفاف بیان کنید.

وی در خصوص رد سهم ۵۰ درصدی دولت در کمک به توسعه عمرانی مترو گفت: اینکه در قانون ذکر شده تا ۵۰ درصد سهم دولت در کمک به توسعه مترو است و آنها این برداشت را بکنند که این سقف کمکهایشان به توسعه حمل و نقل عمومی است اشتباه است زیرا به گفته مسئولان دولتی در سال جاری دولت به برخی شهرداریها تا ۹۰ درصد نیز کمک کرده است که اگر این موضوع صحت داشته باشد این تبعیضی نسبت به پایتخت نشینان است.