به گزارش افکارنیوز،

محمود میرلوحی در نشست خبری ظهر امروز خود با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالیباف از او گفت: قرار بود این بازپرسی از من به صورت غیرحضوری انجام شود که به اصرار و خواست خودم این بازپرسی صورت گرفت و کیفرخواست تنظیم شد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل مصاحبه‌هایی که انجام داده بودم سه مورد از من شکایت شده بود، گفت: یکی از شکایت‌ها به دلیل استفاده از عبارت نابسامانی در دوره گذشته مدیریت شهری و یا هزینه‌های خاص در سال آخر مدیریت شهری گذشته انجام شده است و من اسم فرد خاصی را نیاوردم.

وی تاکید کرد: شش مورد وجود دارد که عضو شورای شهر به افکار عمومی اطلاع رسانی کند که با این گونه برخوردها وظیفه اعضای شورا تحت شعاع قرار می‌گیرد.

میرلوحی تصریح کرد: در روز دادگاه زمانی ما به دادگاه رسیده بودیم که سفره جمع شده بود و دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده بود.

وی خاطرنشان کرد: این گونه برخوردها اختیارات شورای شهر را به چالش می‌کشد.