به گزارش افکارنیوز،

در این مدت، برخی استان‌های کشور بیش از این میزان و برخی کمتر از این رقم بارش داشته‌اند. بررسی آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد استان لرستان با 1071 میلیمتر بارش، پربارش‌ترین استان کشور در سال آبی جاری است.

میزان بارش‌های استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 259.4 درصدی و نسبت به متوسط آمار بارش‌ها در مدت مشابه در درازمدت (آمار 50 ساله) رشدی 133.8 درصد داشته است.

همچنین بارش‌های استان خوزستان که این روزها، ورودی سیلابی استان‌های بالادست خود را نیز در سدهای بزرک ذخیره کرده، به 555 میلیمتر رسید. این میزان بارش، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 258.1 درصدی و نسبت به متوسط آمار بارش‌ها در مدت مشابه در درازمدت (آمار 50 ساله) رشدی 72.1 درصد داشته است.