به گزارش افکارنیوز،

 اعضای شورای شهر تهران در موافقت و مخالفت با تعیین عدد برای لایحه ارائه شده از سوی شهردار تهران در خصوص کمک به سیل‌زدگان نظرات مختلفی ارایه کردند.

در این میان میرلوحی گفت: به نظرم باید برای اجرای این لایحه عددی حدود ۱۰۰ میلیارد را در نظر گرفت.

در ادامه نژاد بهرام در مخالفت با تعیین عدد و رقم گفت: به نظرم نباید عدد و رقم تعیین کرد تا دست شهرداری تهران برای کمک رسانی باز باشد.

اما نظری دیگر عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: نمی شود برای اجرای چنین لایحه‌ای هیچ عددی در نظر نگرفت بعد اجرای درست آن را بررسی کرد.

محسن هاشمی به عنوان فصل الخطاب از همکاران خود خواست تا درباره تعیین عدد ۱۰۰ میلیارد ریال رأی دهند.

در نهایت و پس از رأی‌گیری انجام شده از تعداد ۱۹ عضو شورای شهر تهران، ۱۶ نفر به اختصاص رقم ۱۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای لایحه کمک به سیل زدگان رأی موافق دادند.