به گزارش افکارنیوز،

محمد جواد حق شناس در این خصوص گفت: برخی از مصوبات کمیسیون نامگذاری چند ماهی معطل مانده است.

 وی افزود: ما ۶ پیشنهاد داشتیم، اولین پیشنهاد این بود که بازار میوه و تره بار به نام فدک به نام گلستان تغییر نام پیدا کند.

حق شناس گفت: پیشنهاد دوم تغییر نام کوچه شریعتی به کوچه شهید شکوهی بود که خانواده این شهید در همان کوچه ساکن باشند.

وی افزود: پیشنهاد سوم ما کوچه پنجم در منطقه ۱۷ بود که به نام شهید محمد راهنما با حفظ شماره تغییر یابد.

عضو شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد بعدی کوچه‌ای بی‌نام در منطقه شکوفه بود که پیشنهاد شد به کوچه گل آوا تغییر یابد.

وی افزود: پیشنهاد بعدی تغییر نام کوچه فرعی یکم در محدوده بلوار شهید آوینی به نام شهید محمدحسن سالاری(با حفظ شماره) بوده است.

حق شناس گفت: آخرین پیشنهاد تغییر نام بلوار بی‌نام (ادامه بلوار شهید مظفر) در محدوده شهید مظفر به نام شهید مظفر بوده است.

مسجدجامعی در ادامه جلسه و در مخالفت با تغییر نام‌های اعلام شده، گفت: ما اسامی تکراری مثل شریعتی زیاد داریم در خصوص نام فدک هم این ازدیاد را شاهدیم؛ صحبتم این است که چرا فدک را حذف کنیم؟ چرا نگوییم خیابان فدک یک یا فدک دوم؛ بهتر است اسم فدک را با یک پیشوند و پسوند حفظ شود.

حجت نظری در موافقت با این تغییر نام‌ها گفت: ما برای تغییر نام‌ها نظر اهالی و افراد منطقه را جویا می‌شویمو خود سازمان میادین میوه و تره بار هم می‌گوید برای نامگذاری میادین اسامی تکرار حذف شود و همین دلیل باعث شد تا اسم فدک تغییر یابد.

پس از صحبت‌های نظری و مسجد جامعی، رأی‌گیری در خصوص تغییر نام‌ها انجام شد که اعضا با این تغییر نام‌ها موافقت کردند.