به گزارش افکارنیوز،

زهرا نژاد بهرام در یکصد و سی‌ و‌ ششمین جلسه شورای شهر تهران در در انتقاد با نامگذاری جدید خیابان‌های پایتخت، اظهار داشت: هویت محله، منطقه و ساختار آن مسأله‌ای نیست که تازه ایجاد شود و طی سالیان سال رقم خورده است.

وی افزود: خیابان جدید، محله جدید و گذر جدید نامگذاری‌ کنید ولی هویت خیابان را نگیرید؛ به نظرم در این مسائل فقط با شهردار منطقه صحبت کرده‌اید ولی آیا نظر مردم محله را جویا شده‌اید؟ البته  خانواده برخی هنرمندان نیز موافق نامگذاری جدید نیستند.

وی افزود: از طرفی این اساتید باعث سربلندی تهران هستند و نامشان بر تارک بافت فکری همه ماست و نباید نامگذاری جدید فقط در مناطق یک، 2 و 3 تهران باشد در حالی که باید در مناطق مرکزی نیز مد نظر قرار گیرد.