به گزارش افکارنیوز،

سردار ابراهیم کریمی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف در معاونت اجتماعی ناجا باید یکپارچه سازی صورت بگیرد، تاکید کرد: حضور این معاونت در شبکه های مجازی الزامی است؛ بنابراین نیازمند یک برنامه ریزی مدون و دقیق هستیم.

جانشین معاون اجتماعی ناجا تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف در معاونت اجتماعی ناجا به نحو مطلوب تلاش می کنیم.

گفتنی است، سردار ابراهیم کریمی به تازگی با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی به سمت جانشین معاون اجتماعی ناجا منصوب شد. وی پیش از این در سمت جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا مشغول خدمت بود.