اخبار اجتماعی- سیدمحمدهادی ایازی معاون اسبق امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری در گفت و گو با افکارنیوز درباره عملکرد شورایاری ها گفت: شورایاری ها به عنوان یکی از تشکل های مردم نهاد که در 354 محله تهران فعالیت دارند دارای اهمیت هستند زیرا بخشی از آنها منتخب مردم و بخش دیگر که انتصابی هستند هیات امنای محله ها را تشکیل می دهند و معضلات محله را مورد بررسی قرار می دهند ضمن اینکه بخشی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در سرای محله ها شکل می گیرد.

وی ادامه داد: شورایاری ها به علاوه با کمک هیات امنای محله ها می توانند در سطح منطقه نقش قانونگذاری ایفا کنند و مدیر محله ها و خانه های محلات، فعالیت های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی را در سطح محلات برگزار کنند. هر چقدر مشارکت مردم گسترده تر باشد افراد تاثیرگذارتر انتخاب می شوند اما اگر انتخاب اعضای شورایاری ها جدی گرفته نشود و افراد با درصد آرای کم انتخاب شوند، بالطبع نمی تواند نقش جدی در محله ایفا کنند.

ایازی با اشاره به ضرورت حضور بالای مردم در انتخابات شورایاری محله ها در حوزه های فرنگی و اجتماعی، تصریح کرد: هیات امنا و شورایاری های محله فرصتی ایجاد کردند تا فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برای زنان، سالمندان و کودکان شکل بگیرد. اما در واقع اعضای شورایاری با درصد بالایی انتخاب نمی شدند و این می توانست مشکلاتی را ایجاد کند زیرا این افراد منتخب همه افراد محله نبودند بلکه منتخب درصد قلیلی بودند لذا اگر همه مردم در انتخابات شرکت کنند قاعدتا تاثیرگذارتر هستند. پس باید مردم مشارکت جدی تری را داشته باشند. 

وی تصریح کرد: هر چقدر بتوانیم فعالیت های فرهنگی و اجتماعی محله ها را به شورایاری ها و سرای محلات واگذار کنیم، موفقیت بیشتری نصیب دولتمردان و شهرداری ها می شود به عنوان نمونه فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس های آموزشی در سرای محله ها توسط شورایاری ها انجام می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی هم توسط شورایاری ها شناسایی می شوند و به شهرداری منعکس می کنند.

ایازی بیان کرد: اعضای شورایاری نمایندگان منتخب مردمی هستند که باید آسیب ها را شناسایی کنند یا خلاهای محله را احصا و به شهرداری ها منتقل کنند از این جهت عملکرد شورایاری ها بسیار دارای اهمیت است.