محمدهادی ایازی
  • افکارنیوز بررسی کرد؛

    معاون اسبق امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری گفت: هر چقدر مشارکت مردم در انتخاب اعضای شورایاری ها گسترده ترباشد افراد تاثیرگذارتر انتخاب می شوند اما اگر انتخابات جدی گرفته نشود و افراد با درصد آرای کم انتخاب شوند، بالطبع نمی تواند نقش جدی در محله ایفا کنند.

  • معاون اجتماعی وزارت بهداشت:

    معاون اجتماعی وزارت بهداشت عنوان کرد: ما به عنوان مدیران سلامت معتقدیم که 25 درصد در سلامت مردم نقش داریم و 75 درصد دیگر در اختیار خود مردم، اتحادیه‌ها و سایر دستگاه‌ها است.