به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، شرکت تحقیقاتی دارپا در حدود یک سال پیش تنها طرحی از روباتی به نام "چیتا" را منتشر کرد که بسیاری آن را در حد طرحی خیالی و غیر عملی تصور کردند، امروز این روبات از مرز طرح کاغذی بسیار فراتر رفته و توانسته رکورد سرعت دویدن روباتها روی زمین را بشکند.
محققان دارپا برای آزمایش روی این روبات آن را بر روی تردمیل قرار داده و سرعت دوی او را محاسبه کردند، در نتیجه این آزمایش چیتا توانست رکوردی جدید را برای دویدن بر روی زمین در میان روباتهای پادار به ثبت رسانده و به سرعت ۲۹ کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند.

دارپا تا کنون اعلام نکرده که هدفش از ساخت این روبات پر سرعت چیست و این روبات چه کاربردهای نظامی می تواند داشته باشد، اما چنین سرعتی برای یک روبات می تواند کارایی های فراوانی در پی داشته باشد. چیتاهای واقعی می توانند با سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت بدوند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، دارپا قصد دارد در سال ۲۰۱۲ روبات چیتای خود را از آزمایشگاه خارج کرده و قدرت دویدن این روبات پرسرعت را به نمایش عمومی بگذارد.