شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 83 قرار داشته و هوا سالم بود و این شاخص هم اکنون بر روی عدد 81 قرار دارد و همچنان هوا سالم است.

اخبار اجتماعی-تهران از ابتدای سال 25 روز هوای پاک، 103 روز هوای سالم، 24 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است و این در حالی بوده که در مدت مشابه سال پیش پایتخت 8 روز هوای پاک، 118 روز هوای سالم و 27 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.

به گفته کارشناسان، در برخی از روزهای تابستان به دلیل افزایش تابش نور خورشید و افزایش غلظت آلاینده ازن هوای پایتخت ناسالم شده است.