به گزارش افکارنیوز،

حجت نظری در مورد اینکه گفته می‌شود برخی از مدیران شهری حقوقی بالاتر از شهردار دریافت می‌کنند، اظهار داشت: آمار دقیقی در این زمینه ندارم ولی آنچه مشخص است این بوده که آمار این مدیران انگشت‌شمار نیست و مدیران زیادی هستند که دریافتی آنها ماهانه بیشتر از شهردار تهران است. 

اخبار اجتماعیی با بیان اینکه حقوق شهردار هم‌تراز وزیر است و سقف پرداختی آن مشخص است، گفت: ولی برای سایر زیرمجموعه‌های شهرداری ، پرداختی‌ها تابع قواعد اداری - استخدامی شهرداری و قانون مدیریت خدمات کشوری است. 

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: نیروهایی که تحت قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق می‌گیرند رسمی هستند و دریافتی آنها مشخص است و بیشترین دغدغه ما برای کسانی است که تابع قانون کارند و یا براساس قواعد اداری - استخدامی، شهرداری حقوق دریافت می‌کند که دریافتی آنها متفاوت بوده و رقم‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. 

نظری با اشاره به اینکه شورای شهری می توانند 60 ساعت سقف کار داشته باشند، گفت: ما در شورا حقوقی دریافت نمی‌کنیم ولی براساس این سقف کار، ماهانه حدود 6 میلیون و نیم دریافتی تحت عنوان حق الجلسه داریم.