به گزارش افکارنیوز،

براساس سالنامه سال ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور، در سال گذشته ۳۷۷ هزار و ۲۴۵ نفر فوت کردند در حالیکه این آمار در سال ۹۶، ۳۷۶ هزار ۷۳۱ نفر و درسال ۹۵، ۳۶۹ هزار و ۷۵۱ نفر بوده است.

اخبار اجتماعیدر میان این آمار ثبت شده ۲۱۱ هزار و ۵۱۸ نفر مرد و ۱۶۵ هزار و ۶۷۵ نفر از زنان کشور فوت کرده اند.

همچنین بر اساس آمار تفکیکی روستا از شهر، تعداد آمار فوت شده در شهر ۲۷۹ هزار و ۵۲۵ نفر و ۹۷ هزار و ۶۶۸ نفر در روستا بوده است.

۵ استان تهران (۵۷ هزار و ۸۸۲ نفر)، خراسان رضوی (۳۰ هزار و ۲۷۷ نفر)، اصفهان (۲۳ هزار و ۹۷۰ نفر)، آذربایجان شرقی (۲۲ هزار و و ۵۳ نفر) و خوزستان (۲۰ هزار و ۱۳۱ نفر) بیشترین آمار فوتی‌ها را به خود اختصاص داده است.

همچنین ۵ استان ایلام (۲ هزار و ۵۱۵ نفر)، کهگیلویه و بویر احمد (۲ هزار و ۷۷۳ نفر)، سمنان (۳ هزار و ۸۲۷ نفر) و چهارمحال بختیاری (۴ هزار و ۱۰۰ نفر) کمترین آمار فوتی‌ها در سال ۹۷ را داشته اند.

کدام استان‌های بیشترین و کمترین آمار فوتی‌ها را دارد/ فوت ۳۷۷ هزار و ۲۴۵ نفر در سال ۹۷