به گزارش افکارنیوز،

تصویر دیدنی از امواج سهمگین دریا در اطراف جزیره مورو در اسپانیا را در زیر کی بینید.