به گزارش افکارنیوز،

 در ادامه جلسه شورای شهر تهران حامد مظاهریان درخصوص طرح الزام شهرداری تهران به رعایت الزامات شورای شهر در بودجه ریزی سال ۹۹ گفت: این لایحه و طرحی که آمده است ۹۵ بند دارد و در حقیقت احاطه به همه آن حتما سخت است.

اخبار اجتماعی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران ادامه داد: در پنج بند از کلیات آن به نظر ما باید تغییراتی داشته باشیم.

وی افزود: به نظر ما خوب است که این طرح کلیاتش تصویب شود و بعد از آن بند به بند مشکلاتش عوض شود.

حسن رسولی عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در ادامه سخنان مظاهریان گفت: من تقاضا دارم به کلیات این لایحه رأی موافق بدهند.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان در این لایحه کمیسیونی نگاه نشده است و یک نگاه کلی داشته ایم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: رأی موافق به این لایحه باعث می شود تا کارها به سرعت و در وقت خودش اجرا شود.

پس از شنیدن سخنان نماینده شهرداری تهران و همچنین نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نوبت به رأی گیری شد.

سرانجام با یازده رأی موافق کلیات این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر رسید.