به گزارش افکارنیوز،

سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی در رابطه با نظارت پلیس بر روی هزینه تبلیغات کاندیدا های مجلس شورای اسلامی گفت: هر جایی که جرم اقتصادی رخ دهد پلیس امنیت اقتصادی ورود می کند که یکی از مصادیق آن هزینه های تبلیغات انتخاباتی است.

اخبار اجتماعی -​ وی افزود: اگر در مورد نحوه هزینه های تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز جرمی رخ دهد پلیس حتما به آن ورود می کند.

سردار مقیمی گفت: در دوره های های قبل نیز تخلفاتی رخ داده که پلیس به آنها رسیدگی کرده است.