به گزارش افکارنیوز،

نحوه بنزین زدن در روزهای شیوع کرونا را در ویدئو زیر می بینید.