رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشور گفت گسل مُشا در ۶ کیلومتری دماوند مرکز زلزله امشب تهران گزارش شده است.