به گزارش افکارنیوز،

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ساعت وقوع این زلزله را ۳:۱۳ بامداد روز جمعه و کانون این زلزله را شهر گیوی در ۸۰ کیلومتری جنوب اردبیل و در عمق هشت کیلومتری زمین اعلام کرده است.