به گزارش افکارنیوز،

حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا در صفحه شخصی خود نوشت: ۷ تیرماه، با سرشماره v.refah برای ۹۱۰ هزار سرپرست خانواری که کدملی خود را به اشتباه یا با شماره تلفن همراه دیگران ارسال کرده بودند پیامک مجدد ارسال شد این افراد حداکثر ۵ روز از زمان دریافت پیامک مهلت دارند کد ملی خود را با سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار است به ۶۳۶۹ پیامک کنند.

پرداخت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی صحت ندارد

اخبار اجتماعی - میرزایی نوشت: برای خانوار‌های ۵ نفر و بیشتر که پیش از این تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارسال کردیم تا به خانوار‌ها یک میلیون مازاد بر تسهیلات قبلی پرداخت شود در پاسخ پیامک باید کد ملی سرپرست خانوار را با سیم کارتی که به نام وی است به ۶۳۶۹ پیامک نمایند.

پرداخت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی صحت ندارد

وی در ادامه نوشت: موضوع پرداخت مرحله دوم تسهیلات یک میلیون تومانی صحت ندارد این پیامک‌ها صرفاً به ۹۱۰ هزار خانواری که در ارسال پیامک اشتباه کرده بودند و خانوار‌هایی که مشمول وام یک میلیون مازاد می‌شوند ارسال شده است.

پرداخت مرحله دوم وام یک میلیون تومانی صحت ندارد