به گزارش افکارنیوز،

بر  اساس اعلام پزشکی قانونی ، تاکنون اجساد هیجده تن از جانباختگان حادثه شب گذشته آتش سوزی درکلینیک سینااطهر خیابان شریعتی تهران جهت تعیین علت فوت به مرکزتشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدند.

اخبار اجتماعی - پس از بررسی واحراز هویت با دستور مقام قضایی اجساد تحویل بستگان درجه اول خواهدشد.