به گزارش افکارنیوز،

حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران با اشاره به تصمیم شهرداری تهران برای تبدیل ستاد گردشگری به شرکت گفت: من به عنوان عضو شورای شهر تهران مخالف این کار هستم، چون نص صریح مصوبه ماده ۷۲ برنامه سوم توسعه شهر تهران این است که ستاد گردشگری باید به سازمان گردشگری تبدیل شود.

اخبار اجتماعی-  عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: با تبدیل ستاد گردشگری به شرکت، آن وقت شهرداری رقیب بخش خصوصی می‌شود. در حالی که کار‌های اقتصادی جزء وظایف شهرداری نیست.

او افزود: اگر این ستاد تبدیل به سازمان شود، دیگر رقیب بخش خصوصی نیست، ضمن اینکه موظف می‌شود برای صنعت گردشگری تسهیل گری کند و به آن‌ها امکانات دهد.

خلیل آبادی با تأکید بر اینکه شهرداری نباید رقیب شرکت‌های گردشگری شود، گفت: شهردرای باید برای آن‌ها بستر خدمات بهتر را فراهم کند تا آن‌ها گردشگر بیشتری جذب کنند و در نهایت به توسعه پایدار شهری برسیم.