به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرحوزه، آیتالله مکارم شیرازی با تاکید بر این که انتخاب مهندس ناظر نباید مسئلهای تشریفاتی باشد، گفت تقلید از سبک معماری غربی به بلایی در ساختمانسازی کشور تبدیل شده است.

این مرجع تقلید، در دیدار رییس نظام مهندسی کشور و اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: تشکیلات نظام مهندسی تشکیلاتی ضروری برای کشور است.

ایشان با بیان اینکه نباید سرمایه‌ها در مسیر ساخت بناهای کم‌دوام و پرخطر هزینه شود، گفت: علاوه بر اینکه باید با ساخت ساختمان‌‌های بادوام سرمایه‌ها را حفظ کرد، ‌ می‌بایست کیفیت و جذاب بودن ساختمان‌ها نیز حفظ گردد.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی با اشاره به ضرورت نظارت بر کار ساختمان‌سازی و مهندسین ناظر، یادآور شد: گاهی مهندس ناظری قراردادی می‌نویسد و پس از گرفتن حق و حقوق خود دیگر پیدایش نمی‌شود، این گونه سیستم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختمان می‌زند که نظام مهندسی باید نظارت بیشتری داشته باشد.

ایشان با بیان اینکه چنین رفتاری موجب بدبینی می‌شود، افزود: به وجود آمدن چنین مسایلی آهسته آهسته موجب پیدایش این تفکر در جامعه می‌شود که سازمان نظام مهندسی کشور یک عده مهندس بیکار را جمع کرده و با قائل شدن سهمیه برای آنها، درآمدی برای آنان ایجاد کرده است والا کاری انجام نمی‌‌دهد.

*انتخاب مهندس ناظر تشریفاتی نباشد

آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد: وقتی مهندسی برای سازه‌ای تعیین می‌شود باید در فواصل حساس در محل حضور داشته باشد تا عیوب را برطرف کند؛ انتخاب مهندس ناظر نباید مسئله‌‌ای تشریفاتی باشد، بلکه باید نظارت دقیق داشته باشد.

ایشان افزود: البته در این عرصه هم نباید وسواس ایجاد شود، بلکه باید اعتدال، از سهل‌انگاری و صرف سرمایه‌ها جلوگیری شود.

این مرجع تقلید در ادامه تقلید از سبک معماری غربی را بلایی برای کشور دانسته و گفت: تقلید از سبک معماری غربی در ساختمان‌سازی، بلایی برای کشور و ساختمان‌های ما شده است، مسئولان باید شرایط را طوری فراهم کنند که ساختمان‌های سنتی نیز ساخته شود.

وی با اشاره به حفظ حقوق همسایه در تعالیم اسلامی، خاطرنشان کرد: بر اساس تعلیمات دینی ما نباید همسایه به همسایه ضرر وارد کند، ولی گاهی دیده می‌‌شود که اجازه ساختمان‌هایی داده می‌شود که ساختمان‌های دیگر همسایه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

در ابتدای این دیدار، مهندس سید مهدی هاشمی، رییس سازمان نظام مهندسی کشور، گزارشی از برنامهها و عملکرد این سازمان ارائه داد.