به گزارش افکارنیوز،

کارگران و کارفرمایان توجه داشته باشند، منظور از ۹ روز مرخصی صرفا برای کارگرانی است که یک سال کاری در یک شرکت مشغول کار بودند و سال جدید نیز تمدید قرارداد انجام داده اند. به همین خاطر ۹ روز ذخیره مرخصی سال قبل را می‌توانند ذخیره کنند که در پایان کار (قطع همکاری) وجه را از کارفرما دریافت کند. این ۹ روز‌ها جمع خواهد شد و در پایان سال‌های فعالیت یک جا باید پرداخت شود.

اخبار اجتماعی- اما یک نکته مهم، اگر کارگری زیر یک سال یا تا مرز یک سال فعالیت کرد، کارفرما مکلف است کل مرخصی استفاده نشده را با کارگر تسویه کند. ۹ روز تنها برای کارگرانی است که تمدید قرارداد انجام دهند.