به گزارش افکارنیوز،

بابک عشرتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که «آیا برنامه غربالگری کرونا مجددا اجرا خواهد شد؟»، بیان داشت: بله، مرحله سوم طرح غربالگری بیماری کرونا شکل دیگری دارد.  

اخبار اجتماعی وی با اشاره به جزئیات اجرای مرحله سوم طرح غربالگری، ادامه داد: در مرحله بر اساس پرونده الکترونیک و اطلاعات خانواری که داریم، غربالگری انجام می‌شود؛ در حالی که در مرحله اول و دوم غربالگری، براساس شماره تلفن افراد و تماس با آنها این غربالگری انجام می‌شد، اما اکنون غربالگری هدفمند تر شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که «طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در چه مرحله‌ای قرار دارد؟»، بیان داشت: سه دانشگاه علوم پزشکی در تهران در حال اجرای این طرح هستند؛ البته هر دانشگاه متناسب با شرایط خود این کار را انجام می‌دهد.

عشرتی با اشاره به چگونگی اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایران،گفت: در این دانشگاه با کمک و همکاری شرکت سایپا که حدود 5 هزار کارمند دارد، ما از خانواده‌های افراد شاغل در این شرکت این طرح را شروع می‌کنیم.

وی متذکر شد: در واقع در این طرح یکسری از افراد در خانواده‌ها را به صورت داوطلب به عنوان نقطه تماس خود انتخاب می‌کنیم و آموزش می‌دهیم. به این ترتیب  فرد آموزش دیده در خانواده، به نوعی سفیر سلامت ما در خانواده خود است.