درپی توهین مجله فرانسوی به پیامبر (ص) اکرم و حمایت مکرون از این اقدام به بهانه آزادی بیان مردم انقلابی تهران که بمناسبت گرامیداشت یوم الله ۱۷ شهریور در میدان شهدا تجمع کرده بودند با شعارهای کوبنده دولت فرانسه و توهین کنندگان به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را محکوم کردند.

4

3

اخبار اجتماعی- آنها خطاب به دولتهای استکباری اعلام کردند : این اقدام نشانه درماندگی و ضعف آنهاست و یقینا نتیجه اقدامات موهن آنان دامنگیرشان خواهد شد. بخشی از

2

شعارهای مردم چنین بود:

اهانت به قرآن

مایه ننگ دونان

------

لبیک یا محمد!

فدای تو یا احمد!

-------

قرآن کتاب نور است

از دشمنی به دور است

-------

دشمن جسارت می کند

مکرون حمایت می کند

---------

اهانت به قرآن نشانه زبونی است

رسول آسمانی منادی خدایی است

----------

فرانسه فرانسه حیا کن حیا کن

دشمنی با پیامبر رها کن رها کن