به گزارش افکارنیوز،

محمد قربانی رئیس اداره راه وشهرسازی  امروز از اتمام عملیات بازگشایی مسیر روستای آق سو بخش خورش رستم شهرستان خلخال خبر داد.

قربانی گفت: این مسیر روستایی در دامنه های زیبای دومین قله بلند استان اردبیل "آق داغ" قرار گرفته و به دلیل سردسیر بودن تا این موقع از سال همچنان برف مهمان اهالی روستاهای مسیر است.

قربانی ادامه داد: با تلاش دو روزه راهداران این مسیر روستایی بازگشایی و مسیر برای تردد اهالی روستای آق سو و عشایر بومی منطقه خلخال وخورش رستم اماده گشت.

 رئیس راه شهرسازی خلخال گفت: این مسیر روستایی از هفته آینده میزبان تردد عشایر شهرستان خلخال از روستاهای برندق  وطویستان و سایر روستاهای عشایر نشین شهرستان خلخال است.

 

راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو
راه روستایی آق سو ، شهرستان خلخال ، وب سایت ازناو