به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  یکشنبه ۱۳ مهرماه به بیان مسائلی همچون برنج هم در سفره خانوار کمرنگ شد، ثبت نام مجدد وام ودیعه مسکن از امروز آغاز می شود، حذف موانع تولید و امضاهای طلایی، نبود انسجام در سیاست های ارزی ، می پردازد.

همچنین بانک ها خط مقدم اقتصاد، خستگی مردم از وضعیت اقتصادی، کابوس بی پایان بورس ، اقتصاد ایران و تهدیدهای جهانی، اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟، سناریوهای پاییزی بازار ارز ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۳ مهر ماه به شرح زیر است:

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

حذف موانع تولید و امضاهای طلایی/ نبود انسجام در سیاست های ارزی/ اقتصاد کوپنی کلید می خورد؟

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۱۳ مهر