به گزارش افکارنیوز،

 نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۱۱ ارز کاهشی، ۲۳ ارز افزایشی و نرخ ۱۳ بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

افزایش قیمت ۲۳ ارز در بازار بین بانکی

افزایش قیمت ۲۳ ارز در بازار بین بانکی

افزایش قیمت ۲۳ ارز در بازار بین بانکی