به گزارش افکارنیوز،

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۶ ارز کاهشی، ۹ ارز افزایشی و ۱۲  ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

اُفت قیمت ۱۱ ارز در بازار بین بانکیاُفت قیمت ۱۱ ارز در بازار بین بانکی