به گزارش افکارنیوز،

ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ، با انتقاد از دولتی بودن صنعت خودروسازی کشور، گفت: تا زمانی که صنعت خودروسازی ما دولتی باشد وضع بهتر نمی‌شود و حتی می‌توان گفت که بدتر هم خواهد شد.

وی افزود: صنعت خودروسازی باید از این حالت خارج و وارد عرصه رقابت شود و چاره آن اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی در این باره است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما چند سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم و بر این اعتقادیم که باید صنعت خودروسازی ما از حالت دولتی خارج شود تا وضعیتش بهبود یابد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: باید صنعت خودروسازی ما به شخص دارای اهلیت در بخش خصوصی واگذار شود و خصوصی‌سازی به نحو صحیح در مورد آن صورت گیرد.

وی در پایان گفت:‌ با اجرای صحیح خصوصی‌سازی در باره صنعت خودروسازی و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان داخل در این باره است که می‌توان به آینده صنعت خودروسازی در کشور امیدوار بود و آینده روشنی را برای آن ترسیم کرد.