به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه همشهری،مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه به دنبال یکسانسازی نرخ کارمزد مشاوران املاک و تعیین آن به میزان نیم درصد در کل کشور هستیم گفت: نرخ کارمزد مشاوران املاک در شهرهای مختلف متفاوت است. ما از کلیه شهرستانها نرخها را درخواست کردهایم و به دنبال ساماندهی و یکسانسازی نرخ کارمزد در تمام شهرها هستیم.

وی در ادامه با اشاره به این‌که پیشنهاد ما این است که نرخ کارمزد برای خرید و فروش در تمام شهرها ۰.۵ درصد شود به ایسنا گفت: در مورد اجاره نیز پیشنهاد دادیم یک چهارم مبلغ اجاره ماهانه با در نظر گرفتن ودیعه از طرفین معامله اخذ شود.

اکنون نرخ کارمزد برای معاملات املاک تا ۳۰میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله، برای معاملات املاک تا ۵۰میلیون تومان برای تا ۳۰میلیون تومان اول ۰.۵ درصد و برای مازاد آن از هر طرف معامله ۰.۷۵ درصد، برای معاملات املاک از ۵۰میلیون تومان تا ۱۰۰میلیون تومان برای تا ۳۰میلیون تومان اول ۰.۵ درصد و مازاد آن تا ۵۰میلیون تومان ۰.۷۵ درصد و برای مازاد آن ۰.۵ درصد از هر طرف معامله، برای معاملات املاک بیش از ۱۰۰میلیون تومان، تا ۱۰۰میلیون تومان آن طبق بندهای ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان ۰.۲۵ درصد از طرفین معامله دریافت می‌شود.

هرچند که در بسیاری از معاملات، این فرمولها رعایت نشده و مشاوران املاک یا به صورت توافقی یا با سوءاستفاده از عدم آگاهی خریدار و فروشنده از قیمتهای مصوب، مبالغی بسیار بیش از آنچه که در بالا به آنها اشاره شد، از طرفین معامله دریافت میکنند.