به گزارش افکارنیوز،

شهرزاد دانشمندی در گفت وگوی زنده تلویزیونی در خصوص شکایات متقاضیان در خصوص مشکلات پرداخت ودیعه مسکن اظهار کرد: متقاضی می تواند با مراجعه به سامانه بانک مرکزی با ذکر شعبه و نام بانک در قسمت رسیدگی به شکایات درخواست خود را ثبت کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: مصوبات ستاد ملی کرونا از اول اسفند ماه ۹۸ اجرا شده است و شامل متقاضی که قبل از اسفندماه چک برگشتی داشته اند نمی‌شود.

رییس اداره اعتبارات بانک مرکزی در مورد زمان پاسخگویی به شکایات ثبت شده در سامانه گفت: در صورتی که مشکل متقاضی فقط مربوط به چک برگشتی باشد ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی می شود.

دانشمندی با تاکید بر لزوم ثبت اجاره نامه‌ها در سیستم گفت: در برخی موارد دیده شده که قرارداد‌های سوری صادر شده و همچنین پدر از پسر و همسر از همسر خانه کرایه کرده که این موارد قرار است از سوی بانک‌ها رسیدگی شود و در صورتی که مربوط به این موارد شود نمی‌توانند وام دریافت کنند.

وی افزود: هرگونه شکایت از بانک‌ها در زمینه اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا که از سوی متقاضیان در قسمت مربوطه در سایت بانک مرکزی ثبت شود از سوی همکاران ما رسیدگی خواهد شد.