نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی  بانک مرکزی  اعلام شد که نرخ ۱۵ ارز کاهشی، ۲۱ ارز افزایشی و ۱۱ ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.
 
کاهش قیمت ۱۵ ارز در بازار بین بانکی
کاهش قیمت ۱۵ ارز در بازار بین بانکی
کاهش قیمت ۱۵ ارز در بازار بین بانکی