امروز دوشنبه (پنجم آبان ماه)  شاخص کل بورس  با اُفت ۳۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۴۳ هزار  واحدی شد.

امروز نماد‌های فملی، فولاد، شپنا، کگل، تاپیکو، وبملت و شتران بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فملی

21,760

(2813.63)

فولاد

13,310

(2187.45)

شپنا

15,650

(1516.88)

کگل

15,170

(1430.62)

تاپیکو

16,630

(1388.61)

وبملت

4,840

(1259.86)

شتران

13,100

(1241.35)

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس  با اُفت ۱۶۹ واحدی وارد کانال  ۱۶ هزار و ۵۰۵ واحدی شد.

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

آریا

153,414

(42.24)

وسپهر

12,027

(28.21)

زاگرس

145,356

(18.18)

ذوب

4,675

(16.89)

فرابورس

63,059

(13.87)

ومهان

14,423

(11.31)

هرمز

11,077

(10.82)