ارزش ۴۷ ارز از سوی بانک مرکزی امروز در حالی اعلام شد که نرخ ۱۷  ارز با روند صعودی، ۲۲ با روند نزولی و ۸  ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کردند.

 

کاهش نرخ ۲۲ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۲۲ ارز در بازار بین بانکی

کاهش نرخ ۲۲ ارز در بازار بین بانکی