علیرضا کفشکنان  با اشاره به اجرای طرح برق امید در کشور اظهار کرد: ابهاماتی درخصوص اجرای طرح برق امید وجود دارد که این موضوع به کمبود بودجه این وزارت خانه بدهکار و افزایش هرینه‌های تولید برق در کشور باز می‌گردد و درآمد‌های موجود،  پوشش این هزینه‌ها را نمی‌دهد و زیان انباشت شده صنعت برق را بیشتر کرده است.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: تناقض اساسی میان درآمد و هزینه وزارت خانه و از سوی دیگر ارائه برق رایگان وجود دارد، در حالی که شرایط فعلی باید قیمت برق را برای تامین این هزینه‌ها افزایش داد.
وی افزود: این قانون چندان شفاف نیست و پیش بینی می‌شود افزایش قیمت برق برای متعادل سازی در این معادله مجهول صورت می‌گیرد.

کفشکنان ادامه داد: در صورتی که میزان افزایش قیمت برق پرمصرف ها، هزینه این طرح را جبران کند، طرح موفقی خواهد بود و آیین نامه‌های سال گذشته مبنی بر افزایش هزینه برق پرمصرف اقدام مناسب تری است.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: برای اجرای صحیح طرح برق امید و استفاده دهک‌های پایین جامعه و کم مصرف باید واحد‌های مسکونی که شامل این طرح خواهند شد شناسایی شوند تا خانه‌های و ویلا‌ها که مربوط به اقشار پردرآمد است و تنها در سال چندین بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول این طرح نشوند.

وی ادامه داد: تجربه اجرای ۴۰ ساله سیاست پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، نشان از عدم موفقیت آن دارد، اجرای این طرح به همین شیوه باعث سیر صعودی مصرف انرژی در کشور شده است و باید از شیوه‌های دیگری برای ارائه یارانه استفاده کرد.

کفشکنان ادامه داد: تجربه ارائه برق رایگان به مساجد و مدارس نیز ثابت کرد که در صورت ارائه سوبسید به انرژی به عنوان کالای مصرفی مانع جدی برای مدیریت مصرف آن را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس حوزه انرزی بیان کرد: ارائه کمک به دهک‌های پایین جامعه و برخی از سازمان‌ها و مدارس امری صحیح است، اما مجاری این حمایت نباید حامل‌های انرژی باشد و یارانه انرژی به صورت مستقیم امری صحیح نیست و باید به سمت واقعی سازی قیمت انرژی در کشور حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید تعرفه پرمصرف را افزایش داد و این موضوع می‌تواند منجر به افزایش عدالت اجتماعی شود و افزایش برق پرمصرف‌ها اولین گام این طرح خواهد بود.