روز گذشته در حالی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور رسمی خبر از استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی و پذیرش این استعفا از سوی وزیر اقتصاد را منتشر کرد، که گمانه‌زنی‌ها از عزل وی حکایت دارد.

آن طور که رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، در متن استعفای علیرضا صالح رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی خطاب به فرهاد دژپسند وزیر امر اقتصادی و دارایی آمده است: «احتراما همانطور که مستحضر هستید از ابتدای قبول مسئولیت به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی شفافیت در فرآیندهای سازمان و جلوگیری از واگذاری‌های مساله‌دار را در دستور کار قرار دادم و به ویژه در جهت احقاق حقوق مردم، برخی واگذاری‌های مسأله‌دار گذشته را به هیأت داوری ارجاع دادم.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت سازمان در جهت تحقق چشم‌اندازهایی که در روز پذیرش مسئولیت مورد تأیید و تأکید حضرتعالی بود وجود ندارد.

لذا ادامه انجام وظایف قانونی به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی در شرایط فعلی وجود نداشته و ادامه فعالیت بنده نیازمند شرایطی است که در حال حاضر مهیا نیست. لذا خواهشمندم در این خصوص تصمیم گیری فرمائید».