امروز دوشنبه (۲۶ آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد ۴ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و  ۲۶۱ هزار واحدی شد.

 

امروز نماد‌های فملی، فارس، شپنا، تاپیکو، شتران، اخابر و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.

نمادهای تاثیر گذار در بورس:

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 22,820
2427.71
فارس 12,120
(2038.75)
شپنا 13,630
839.81
تاپیکو 13,780
(771.93)
شتران 10,860
710.37
اخابر 12,300
631.44
خودرو 3,580
555.56

نمادهای تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس  با اُفت  ۲۴ واحدی وارد کانال ۱۶ هزار و  ۱۵ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
وسپهر 12,224
(18.21)
دماوند 62,679
(11.83)
میدکو 23,360
11.47
آریا 167,436
(10.06)
وهور 42,028
8.47
ارفع 14,289
7.83
فرابورس 44,077
(6.38)