رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اصلاح و متناسب­‌سازی افزایش فوق­‌العاده ­ویژه کادر درمان بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص یافته از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

در نامه  محمدباقر نوبخت به سعید نمکی آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۲۰۹/۱۰۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۹ جنابعالی در خصوص افزایش فوق‌­العاده­ ویژه کارکنان دانشگاه‌­های علوم پزشکی به استحضار می­‌رساند که، با عنایت به نقش موثر کارکنان حوزه بهداشت و درمان در کنترل بیماری کرونا و افزایش بار کاری مضاعف بر دوش این تلاشگران و حافظان سلامت در شرایط فعلی کشور و به منظور جبران بخشی از زحمات کادر سلامت کشور، ترمیم حقوق کارکنان دانشگاه‌­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور از طریق اصلاح و متناسب­‌سازی افزایش فوق­‌العاده ­ویژه پس از تصویب در هیئت امنا‌های دستگاه‌­های مربوطه و بدون ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص یافته و در صورت تامین از محل صرفه­‌جویی و درآمد‌های اختصاصی از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۹ بلامانع خواهد بود. عندالزوم مساعدت­‌های لازم طبق بند «ط» ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ از سوی این سازمان معمول می‌­شود.

این دومین مکاتبه در این باره و صدور دستور مقتضی جهت پرداخت فوق‌العده ویژه کادر درمان در یک ماه گذشته است. کما اینکه اواسط مهرماه نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه ک شور در نامه دیگری به وزیر بهداشت اعلام کرده بود: پیرو مذاکرات و توافق به عمل آمده در خصوص برقراری فوق‌العاده ویژه کارکنان بهداشت و درمان موضوع بند ١٢ ماده ۵۴ دستورالعمل اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در احکام پرسنلی در ماه‌های آتی؛ مقتضی است نسبت به ارائه پیشنهاد تعداد مشمولین و برآورد اعتبار مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و از محل صرفه‌جویی اعتبارات در اختیار جهت بررسی و اقدامات بعدی، اقدام لازم به عمل آورید.