حقوقی‌ها حدود ۲۷۰میلیارد تومان وارد  بازار سهام  کردند. ارزش کل معاملات خرد ۲۱هزار و  ۱۸۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۱۳درصد یعنی دو هزار و ۸۳۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان یک درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و  فرابورس  در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «محصولات شیمیایی» و «عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های«شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «فرآورده‌های نفتی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «وتجارت»، «دی» و «وپاسار» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «شستا»، «فملی» و «شبندر» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری بانک تجارت  معادل ۲۷۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی سرمایه گذاری تامین اجتماعی با برتری ۳۶۰میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۸۹ نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۴۴ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۱۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۳۵۰میلیارد تومان بود.